Program

PrintPrint

 

 

PDF af konferenceprogram med lokaleoversigt, udstilleroversigt og deltagerliste 


 

Hackathon på E-sundhedsobservatoriet: Afprøvning af HL7 FHIR i telemedicinsk it-infrastruktur

En hackathon er en workshop, hvor en gruppe af deltagere løser og ide-udvikler i forhold til en it-udviklingsopgave i løbet af en dag. På E-sundhedsobservatoriet vil der i år blive afviklet en hackathon med fokus på HL7-FHIR baserede telemedicinløsninger – med særligt fokus på de udviklingsmæssige muligheder og udfordringer der opstår, når det kliniske indhold ikke er fuldstændigt ens. Formålet er todelt. Dels vil potentialet i at basere telemedicininfrastruktur på HL7 FHIR blive undersøgt. Dels vil udviklere og udviklingsinteresserede kunne få hands-on erfaring med HL7 FHIR, hvilket betyder, at det vil blive nemmere at vurdere fordele og ulemper ift. ibrugtagning i forskellige organisationer – også langt ud over telemedicinsk anvendelse. 

FHIR-Hackathon kommer til at foregå på forskellige niveauer:

For alle deltagere på E-sundhedsobservatoriet er det muligt at få hjælp til at finde relevante FHIR-ressourcer, blive introduceret til profileringsværktøjer, der gør det muligt at specialisere FHIR’s informationsmodeller til bestemte use cases, samt få indsigt i referenceimplementeringer som fx Hapi FHIR, der gør det muligt hurtigt at komme til at udvikle FHIR-kompatible klienter.

For Hackathon-tilmeldte, der i forvejen har basalt kendskab til HL7 FHIR, arbejdes der intensivt med en telemedicinsk case i løbet af hele onsdagen. Målet er at kunne overføre kardiovaskulære risikofaktorer på bestemte patienter fra udviklernes klienter til en i forvejen opsat FHIR-serverløsning, og igennem casen få indsigt i de forskellige måder, hvorpå FHIR kan håndtere næsten ens indhold vha. extentions. Der er begrænset plads for Hackathon-tilmeldte, der får adgang til onsdagens udstilling, forplejning og Hackathon til reduceret pris (500 kr). Der er enkelte fripladser til studerende på videregående uddannelser, som kan demonstrere basalt kendskab til HL7 FHIR. Pladserne tildeles ved henvendelse til Kirstine Rosenbeck Gøeg, kirse@hst.aau.dk

FIHR Hackathon afsluttes med en opsamling og afrapporteres til et bredere publikum på E-sundhedsobservatoriets anden dag i parallelsessionen D3.

 

Program onsdag den 11. oktober

9:30

Plenumsession 1

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Velkommen til årets E-sundhedskonference
Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Åbning af konferencen
Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet

The Future of Healthcare Information Technology
Richie Etwaru, Chief Digital Officer, QuintilesIMS

Richie Etwaru is Chief Digital Officer for QuintilesIMS, has co-founded multiple companies, is a published author, holds multiple international patents, and is most recently an adjunct professor at Syracuse University in Rochester New York. Richie is on a mission to transform healthcare, and has a keen focus on Blockchain and Artificial Intelligence as the paradigms he believes will significantly reshape the human experience.

10:40 Kaffepause
11:10

Plenumsession 2

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Nye veje i et nyt sundhedsvæsen – hvordan udnytter vi de nye teknologiske muligheder? Og hvordan foretager vi skiftet fra sundheds-it til digitalisering?
Dorte Stigaard, direktør, Region Nordjylland

Status for borgernes anvendelse af sundheds-it-systemer i Danmark
Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Status for klinikernes anvendelse af it-systemer i Danmark
Christian Nøhr, professor, Center for Health Informatics and Technology, Syddansk Universitet

12:00 Frokost
13:00
Parallelsession A1: Udvalgte statslige e-sundhedsinitiativer    

Forskellige sundhedsmyndigheder præsenterer her status på udvalgte nationale initiativer.


Ordstyrer: Poul Erik Kristensen, konsulent, KL

Fælles Medicinkort – status og fokus på nye områder
Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen 

Præsentation af Sunddataplatformen – fremtidens adgang til sundhedsdata
Malene Højsted Kristensen, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Databeskyttelsesforordningen – gammel vin på nye flasker?
Birgitte Drewes, Kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed

Det risikobaserede tilsyn af patientsikkerhed
Anders Welander-Haahr, sektionsleder, Styrelsen for Patientsikkerhed

Parallelsession B1: Implementering og drift af it   

Præsentation af udvalgte regionale it-projekter.

 
Ordstyrer: Jan Mark, formand, DaCHI Leverandørforum

Forbedringer af usability i dokumenthåndteringssystem InfoNet
Trine Ravn, Product Manager, Region Syddanmark

Fra vision til virkelighed – hvordan planlægger man fremtiden? Hvad lærte vi i Region Midtjylland?
Lars G. Knudsen, it-projektchef, Aarhus Universitetshospital

Sundhedsplatformen - implementering af et stort, komplekst, offentligt it-program
Mikael Bay Skilbreid, programchef, Sundhedsplatformen

Servicelogistik og lokalisering
Johnny Olsson, projektleder, Region Midtjylland

Parallelsession C1: Tidlig opsporing - Population Health Management

Tidlig opsporing er en samlet betegnelse for de indsatser og værktøjer, der skal føre til, at der tidligere gribes ind i forhold over for borgere med begyndende sygdom, funktionsnedsættelser eller ernæringsproblemer. Population Health Management er integration af individuelle patientdata fra flere kilder, samt analysen af disse data til en enkelt handlingsanvisende journal, som kan anvendes til at forbedre outcome.

 

I denne session præsenteres konkrete eksempler på, hvorledes disse principper anvendes i den danske sundhedssektor.Ordstyrer: Sine Jensen, seniorrådgiver, Forbrugerrådet TÆNK


Tidlig opsporing tænkt ud af boksen: Processen omkring udviklingen af tidlig opsporingsværktøj til hjemmeplejen
Marie Schack, it-projektleder, Københavns Kommune, Afdeling for Digital Forandring

Population Health Management - hvem vil dele hvilke data med hvem?
Sune Borregaard, seniorkonsulent, Quorum Consulting

Tidlig opsporing og forebyggelse: Erfaringer fra processen med at designe et it-støtteværktøj til forebyggelse af livsstilsrelateret sygdom
Troels Mønsted, postdoc, Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk

App til tidlig opsporing (TO+) hos Ældreplejen, Sorø Kommune: TO+ hvis du er træt af at skrive med tus
Mia Worm Hansen, udviklingssygeplejerske, Sorø Kommune

Parallelsession D1: Anvendelse af sundhedsdata til behandling, planlægning, udvikling og innovation

En forudsætning for sikkert at kunne anvende sundhedsdata på tværs af forskellige sundhedsaktører, sundhedsprofessionelle og borger er, at e-sundhed designes, udvikles og/eller tilpasses tværfaglige behov, og både tager hensyn til de sundhedsfaglige specialers arbejdspraksis, de sundhedsprofessionelles forskellige fag-faglighed, borgernes forskellige kompetencer, og ikke mindst de mere eller mindre dynamiske politiske og administrativt bestemte procedurer. 


Ordstyrer: Simon Serbian, formand for Lægeforeningens sundheds-it-udvalg

Hvordan holder vi låget på Pandoras æske lukket? - Om balancen mellem privacy og det “sømløst integrerede sundheds(data)væsen”
Jan Riis, partner, Lakeside A/S

Web-booking muligheder og udfordringer
Charlotte Buch Gøthgen, viceklinikchef, overlæge, MPG, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital

Beslutningsstøtten følger med patienterne hjem
Hans Kaare Cramer Pallesen, Senior Architect, Systematic A/S

Søgning i diagnoseklassifikationer
Gert Galster, SundIT

14:30 Kaffepause
15:00

Parallelsession A2: Kommunale og regionale udviklingsprojekter

Præsentation af strategiske udviklingsprojekter fra stat, regioner og kommuner.


Ordstyrer: Kenneth Bøgelund Ahrensberg, konsulent, Sundhedsdatastyrelsen

Nationalt projekt for fælles faglige begreber på voksen socialområdet
Line Marstrand, konsulent, Fælles Faglige Begreber, KL

Pilotafprøvning af digital understøttelse af samarbejde om indsatser for udsatte børn og unge
Soile Friis, Konsulent, Symmetric og Michael Engvald Engstrand, Konsulent, KL

Digitalt samarbejde om komplekse forløb, case om aftaler
Poul Erik Christensen, Specialkonsulent, KL og Tine Ohm Laursen, chefkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen

Fællessprog 3 implementering i en kommune – hvad sker der når en national dokumentationsmodel rammer praksis?
Mette Harbo, Digitaliseringschef, Københavns Kommune

Parallelsession B2: Patientrapporterede oplysninger (PRO) og patientgenererede sundhedsdata (Patient Generated Health Data) (PGHD) 

Borgerne medbringer selv-indsamlede sundhedsdata i klinikken, men er sundhedssektoren parat til patientinddragelse, når det gælder patientgenererede sundhedsdata? En af forudsætningerne for at kunne indhente og anvende oplysninger, som patienter rapporterer eller selv genererer er, at patient og sundhedssystem ”taler samme sprog” og forstår hinandens data. Hertil kan værktøjer, der bidrager til at opdele PRO-data efter forskellige brugerprofiler, være med til at nuancere data. 


Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Patientinddragelse i udvikling af Patientrapporterede Oplysninger 
Sanne Jensen, projektkoordinator, Sundhedsdatastyrelsen

Fra fagsproglige diagnose- og proceduretermer til almensproglige, patientrettede termer
Asta Høy, terminolog, ph.d., Region Sjælland

Et nyt instrument til at forstå borgere med kroniske tilstande i et digitalt univers
Lars Kayser, lektor, Center for sundhed, informatik og innovation, Københavns Universitet

Hvad kræver udvikling og implementering af PRO i Klinisk praksis?
Mette Vittinghus, projektkoordinator, AmbuFlex, Enhed for patientrapporterede oplysninger, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland

Parallelsession C2: Det digitale hospital i praksis

I denne session præsenteres konkrete erfaringer fra det nye universitetshospital i Århus (DNU), der i sit design bl.a. er tænkt udfra en digital synsvinkel. Dette har muliggjort en række helt nye muligheder for overvågning, logistikstyring, flowkontrol i behandlingerne samt løbende datadrevet feedback til sundhedsfaglige og administratorer.

 
Ordstyrer: Klaus Phanareth, formand Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

Det datadrevne hospital med nye muligheder for overvågning, styring og dialog
Claus Kofoed, it-direktør, Region Midtjylland

Grundpillerne i medicinsk viden og infrastruktur på det digitale hospital (oplægget holdes på engelsk)
Timo Haikonen, Director, International, Duodecim, Finland

Kapacitetsstyring og logistikhåndtering i samspil med individualiserede behandlinger og løbende klinisk kvalitetsopfølgning
Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglige direktør, Hospitalsenheden Horsens

Det digitale hospital i patientens perspektiv
Lars Ganzhorn Knudsen, it-projektchef, DNU

Parallelsession D2: E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger

Udvalgte systemer, projekter og ideer til e-sundhedsløsninger battler mod hinanden. Præsentationerne varer max. 7 minutter. Der kan anvendes powerpoints, eller systemet kan demonstreres direkte. Efter præsentationerne vil et dommerpanel kunne stille spørgsmål. Dommerpanelet kårer en vinder som får overrakt en pris under aftenens festmiddag.

 
Ordstyrerer: Søren Vingtoft, ekstern lektor og Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Dommere: Sine Jensen, Forbrugerrådet TÆNK; Simon Serbian, Lægeforeningens sundheds-it-udvalg; Marianne Dalmar Johannsen, DL

Sidste års vinder
Jari Friis Jørgensen, Symmetric

Columna Patientflow (beta): It-understøttelse af Sikkert Patientflow med brug af ”Machine Learning”-baserede prognoser
Mikkel Harbo, Director, Business Development and Product Management, Systematic A/S

Fælles ambulatorium - optimering af rumudnyttelse for 7 specialer
Jens Peter Andersen, Regional Forvalter, projektleder, Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark

Digitalisering af patienters ansøgning om befordringsgodtgørelse
Eva Lund, Innovationskonsulent, Odense Universitetshospital

Tværsektoriel datadeling i GERI-kuffert-projektet
Anru Narenthirarajah, it-konsulent, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Automatisk kategorisering af utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase
Jakob Sig Hannibal, systemkonsulent, Max Manus a/s

Lokation og sporing af emner i hospitaler via RFID
Keld Ole Nielsen, Director Healthcare, Lyngsoe Systems

Patientcockpit: Mine ønsker når jeg bliver syg
Martin Sølvkjær, kommende patient, Privat

16:30 Kaffepause 
17:00

Plenumsession 3

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Center for Health Informatics and Technology, Syddansk Universitet

Sundhedsdronerne er over os
Kjeld Jensen, lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
 

Program torsdag den 12. oktober

9:00

Plenumsession 4

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL
Christian Boel, Koncerndirektør, Region Midtjylland og Mette Harbo, Digitaliseringschef, Københavns Kommune

Status for eHelse strategien i Norge
Ole Bryøen, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse, Norge

10:30 Kaffepause
11:00

Parallelsession A3: It-mæssige konsekvenser af værdibaseret afregning

Værdibaseret afregning sigter mod at opnå de bedst mulige resultater for patienten med et effektivt ressourceforbrug. Dette indebærer, at traditionelle organisatoriske grænser får mindre indflydelse på organiseringen af sundhedsydelsen. Opfølgningen sker i højere grad på basis af kvalitet og resultat af behandlingen. I denne session præsenteres dels regionernes arbejde med værdibaseret styring, men også en række konkrete eksempler på værktøjer, der kan anvendes til at praktisere værdibaseret produktion.

 
Ordstyrer: Karsten Niss, studieadjunkt, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Regionernes overordnede ide med værdibaseret styring. Hvorledes kan sundhedsdata  komme i spil?
Pernille Moll, chefrådgiver og teamleder, Danske Regioner

Diagnostic Stewardship: Undlad unødvendige prøver, så ressourcerne bruges på de prøver, der rent faktisk gør en forskel og redder menneskeliv
Mads Lause Mogensen, M.Sc., Ph.D., Administrerende direktør, Treat Systems

It-understøttelse af værdibaseret styring – erfaring fra aktuelt tværregionalt projekt
Maria Friis Larsen, direktør for Payer, Provider & Government DK, QuintilesIMS (Rehfeld) 

Klinisk beslutningsstøtte til værdibaseret sundhed
Helene Hedensted Bjerregaard, projektleder, Aalborg Universitetshospital 

Parallelsession B3: Big Data - datadrevet læring

Big Data bliver ofte fremstillet som den nytænkning, der skal revolutionere sundhedsarbejde og er spået til at have en banebrydende virkning på alle områder: fra sundhedstjeneste til befolkningens mestring af egen sundhed og fra forebyggelse til behandling og pleje. I denne session præsenteres konkrete erfaringer såvel som nye ideer og advarsler ved brugen af Big Data analyseteknikker og datadrevet læring.


Ordstyrer: Louise Pape-Haugaard, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Erfaringer med Big Data, sensorer og den nationale sundheds-it-infrastruktur
Stefan Madsen Sjødahl, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Velfærdsteknologi og telemedicin

Robotdreven epidemiologisk overvågning
Carl-Johan Frost Lerche, Enterprise Information Management konsulent, NNIT A/S

Hvad fortiden kan lære os om fremtiden?
Kaj Grønbæk, professor, Århus Universitet og Mikkel Harbo, Director, Business Development, Systematic

Big Data i et teknologifilosofisk perspektiv
Lars Botin, lektor, Aalborg Universitet

Parallelsession C3: Telemedicin

Det overordnede telemedicinske landkort har siden start i 2013 arbejdet med at øge kvaliteten af data og kan nu vise, hvad platformen er i stand til at understøtte. Telekoordinering, fx ved udskrivningskonferencer, har været testet som en konkret måde, hvor teknologien er med til at sikre deltagelse af mange forskellige aktører i komplekse patientforløb. Også i forbindelse med patientuddannelse er digitaliseringen blevet anvendt til at skabe større fleksibilitet og fange nye målgrupper blandt borgerne. I kommunerne søges online-bostøtte implementeret, men for de ansatte er det svært at tilpasse fagligheden til ny teknologi.

 

 
Ordstyrer: Helle Wentzer, seniorkonsulent, VIVE


Det telemedicinske landkort – med øget fokus på kvalitet og anvendelse

Lone Høiberg, konsulent, MedCom og Anne Mette Møller, adm. direktør, Netplan A/S

Digital patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom – muligheder og udfordringer
Anna-Britt Krog, it-projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Implementering af tværsektorielle teleudskrivningskonferencer med apopleksipatienter
Tina Strid Carstensen, udviklingskonsulent, VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, Region Hovedstaden, RH Glostrup

Hvordan oplever medarbejderne implementering af velfærdsteknologi?
Anna Marie Lassen, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet

Parallelsession D3: HL7 - FHIR 

Telemedicinløsninger er udviklet løbende i forskellige organisatoriske kontekster over de senere år, hvilket betyder, at klinisk indhold og it-infrastruktur varierer. Ensartning er på den nationale dagsorden fx i det aktuelle program for MedCom, hvor der både er modnings- og standardiseringsprojekter, der vedrører telemedicin. Dog er der ingen større projekter, der undersøger potentialet i telemedicininfrastruktur baseret på den nyeste HL7-standard, FHIR. 

I denne session præsenteres resultaterne fra en Hackathon, der forløber parallelt med det øvrige program på E-sundhedsobservatoriet, og som arebjder med hands-on erfaringer med FHIR med udgangspunkt i en telemedicin case. Formålet med Hackathon er at dele udviklingserfaringer i et åbent værksted, hvor der er taget højde for de forskelligartede behov fra deltagere på E-sundhedsobservatoriet.

 

Ordstyrer: Pia Elberg, studielektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Afrapportering fra HL7 FHIR Hackathon – hvilket potentiale har HL7 FHIR for virksomhederne, og hvilke udfordringer og muligheder er der ift. HL7 FHIR-baserede telemedicinløsninger?
Kirstine Rosenbeck Gøeg, adjunkt, Aalborg Universitet

HL7 FHIR Introduktion: Hvordan balanceres FHIR-modellens mulighed for fleksibilitet med behovet for ensartethed i standardiseringsprojekter
Torben Hagensen, Repræsentant for HL7 Danmark's FHIR gruppe og Lead Architect, Systematic

Foreløbige erfaringer med og fremtidsperspektivern for FHIR i et MedCom perspektiv?  
Michael Johansen, Chefkonsulent, MedCom

Hvilke fremtidige udviklingsveje er der for sundheds-it-standardisering i Danmark: Paneldebat og diskussion på baggrund af de øvrige indlæg
Panel: Lars Hulbæk, Direktør, MedCom; Anders Brahm, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen; Jens Kristian Villadsen, Formand, HL7 Danmark


12:30 Frokost
13:30

Plenumsession 5

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik og Christian Nøhr, professor, Center for Health Informatics and Technology, Syddansk Universitet

Hvordan skaber vi sammenhæng i digitaliseringen?
Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan skaber vi sammenhæng i digitaliseringen?
Ole Thomsen, koncerndirektør, Region Midtjylland

 14:30

Konferencen slutter

 

NB: Vi tager forbehold for programændringer

 

Erfaringer og status for hjemmesygeplejens integration til nationale medicinservices