Præsentation af Sunddataplatformen – fremtidens adgang til sundhedsdata

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Malene Højsted Kristensen
Stilling: 
Programleder
Firma/organisation: 
Sundhedsdatastyrelsens Sundhedsdataprogram

Malene Højsted Kristensen, programleder i Sundhedsdatastyrelsens Sundhedsdataprogram, vil fortælle om Sundhedsdataprogrammet og Sunddataplatformens centrale rolle i programmet samt hvordan Sunddataplatformen kan være med til, at indfri visionen om fremtidens bedre brug af sundhedsdata.

Sundhedsdataprogrammet har en overordnet vision om ”Bedre sundhed gennem bedre brug af data” via en mission, der skal sikre synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater gennem nem og enkel adgang til relevante sundhedsdata. Sundhedsdataprogrammets formål er derfor at sikre stabil levering af relevante sundhedsdata om kvalitet, aktivitet og økonomi til sundhedspersonale på tværs af sektorer, borgere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet.

Sundhedsdataprogrammets projekter gennemføres i bølger og programmet er på nuværende tidspunkt i bølge 3. Projekterne er etableret i 5 programspor:

  • Ny datamodel og nye analyser: Forbedret tilgængelighed til sundhedsdata i en ny dataplatform og enkel brugergrænseflade til præsentation af sundhedsdata til forskellige formål og målgrupper som borgere, klinikere og forskere
  • Udvidelse af datagrundlaget: Etablering af samarbejdsstruktur til prioritering af indsamling af relevante sundhedsdata til Sundhedsdatastyrelsen
  • Organisering og styring: Forbedring af datakvalitet og registreringspraksis gennem ny samarbejdsstruktur og etablering af nye arbejdsgange og organisering i Sundhedsdatastyrelsen til understøttelse heraf
  • Modernisering: Forbedring af it-infrastrukturen til indsamling og bearbejdning af sundhedsdata med fokus på høj datakvalitet
  • LPR3 og DRG: Etablering af nyt it-system til Landspatientregistret, der vil forbedre mulighederne for at danne patientforløb og herunder bidrage til mere præcis takstafregning.

Sundhedsdataprogrammet ejes og drives af Sundhedsdatastyrelsen, og prioriteringen af programmets indhold er forankret på tværs af stat, regioner og kommuner. Det tværsektorielle samarbejde om Sundhedsdataprogrammet og bedre brug af data betyder, at programmet udvikler efterspurgte løsninger.