Tidlig opsporing tænkt ud af boksen: Processen omkring udviklingen af tidlig opsporings-værktøj til hjemmeplejen

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Marie Schack
Stilling: 
IT-projektleder
Firma/organisation: 
Københavns Kommune, Afdeling for Digital Forandring
E-mail: 
EM6L@suf.kk.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Merete Halkjær
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Københavns Kommune, Afdeling for Digital Forandring
E-mail: 
J819@suf.kk.dk
Navn: 
Claus Kjærgaard Andersen
Stilling: 
Senior Architect
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Navn: 
Christina Zakrisson
Stilling: 
Senior Visual UI Designer
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Vi har brug for at tænke anderledes for at rykke fra det kendte til noget nyt
2: 
Opsamling af viden, der omsættes til handling til gavn for borgere og sundhedsfagligt personale
3: 
Potentialet for bedre it-understøttelse kommer først frem, når vi stiller spørgsmål ved status quo

Beskrivelse

Gennem en række workshops med relevante fagpersoner har vi udviklet et værktøj, der kan opsamle viden, som efterfølgende kan omsættes til konkrete handlinger – her specifikt for plejecentre og hjemmeplejeområdet.

Ved at stille spørgsmålstegn ved de vante arbejdsgange og kendte it-værktøjer, fik vi åbnet op for helt nye tanker og ideer til håndteringen af borger-information, som i sidste ende kan være med til at opspore ændringer i helbredstilstande tidligt i et sygdomsforløb.

 

Baggrund og motivation

SOSU-hjælperne er dem, der har mest kontakt med borgerne, og er derfor dem, der kender borgerne og dereshverdag bedst. De har en masse viden om borgerne og kan opfange selv små ændringer i borgernes adfærd eller fysiske tilstande. Disse ændringer bliver oftest opsamlet på ustruktureret vis og informationerne bliver overbragt ad forskellige kanaler, hvilket tit involverer telefonopkald til relevante fagpersoner.

Der er således behov for et værktøj til SOSU-hjælperne, der gør registreringen af ændringer let og struktureret, som understøtter medarbejderen i at foretage de rigtige observationer og konklusioner samt letter overleveringen af disse informationer til relevante fagpersoner.  I app’en ”Tidlig opsporing” er der derfor lagt vægt på et tydeligt visuelt udtryk, understøttende handleanvisninger og refleksioner til brugerne undervejs i registreringen samt automatisk opgaveaflevering til relevante fagpersoner.

Uden et redskab til SOSU-hjælpere, der gør det nemt og intuitivt for dem at registrere små ændringer i borgernes hverdag, kan sådanne ændringer potentielt blive alvorlige for borgernes helbred.

 

Indlægget

I indlægget gennemgås udviklingsprocessen for ”Tidlig opsporing” og tanker bag værktøjet. Desuden gives der en demonstration af Tidlig opsporings mockup’en.