App til Tidlig Opsporing (TO+) hos Ældreplejen, Sorø Kommune: TO+ hvis du er træt af at skrive med tus

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mia Worm Hansen
Stilling: 
Udviklingssygeplejerske
Firma/organisation: 
Sorø Kommune
E-mail: 
smwh@soroe.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Soile Friis
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Symmetric
E-mail: 
soile@symmetric.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Tidlig Opsporings værktøj, TO+, tager udgangspunkt i understøttelse af arbejdsgange og sikring af værdifuld brugerinvolvering og oplevelse
2: 
Brugerhistorie om, hvordan TO+ skaber værdi for borgeren og for brugeren.
3: 
Behovsdrevet arbejdsgangsanalyse- og design i forbindelse med implementering af TO+, og ikke kun undervisning i at trykke på knapper

Baggrund og motivation:

Ældreplejen i Sorø Kommune har taget udfordringen op i forhold til at holde ældre borgere ude fra hospitalerne og aktive i eget liv. Løsningen har været at arbejde fokuseret med Tidlig Opsporing og tidlige indsatser. Inddrageles af alle faggrupper og et nyt værktøj, TO+, samt tværfaglige møder har været vejen frem.

Det startede med, at Symmetric blev bedt om at hjælpe Kommunernes Landsforening, som ønskede at digitalisere værktøjer til Tidlig Opsporing ved en app-løsning til smartphones og tablets. Løsningen skulle tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med Tidlig Opsporing. Symmetrics tilgang var at udvikle en app, som understøtter arbejdsgange bedst muligt og sikrer den bedst mulige brugeroplevelse samt kvalitet i plejen. App´en er udviklet i tæt samarbejde med brugere via brugerworkshops med kvalificering af mock-ups, indsamling af brugerønsker og brugertest af selv app´en.

TO+ er primært målrettet personalet i hjemmeplejen- og sygeplejen samt på plejecentre.

Beskrivelse:

Fordelene ved at anvende TO+:

Tværfaglige møder, hvor værktøjet TO+ tavlen, understøtter til systematisk gennemgang af borgere, som har behov for tidlig indsatser. Hvilket også har højne fagligheden for alle faggrupper.

Medarbejderne oplever, at TO+ giver mening og værdi i indsamling af oplysninger og er nem at bruge i en travl arbejdsdag.

Understøtter behovet for tidstro og korrekt indsamling af observationer, som giver beslutningsstøtte til indsatser for at undgå indlæggelser og genindlæggelser.

Indlægget:

Kom og oplev, hvordan nyt IT skaber værdi for borgere, brugere, effektiviteten, kvaliteten og arbejdsmiljøet. Der gives indblik i processen fra udvikling af app´en til evaluering af app´en. Bliv inspireret til, hvordan involvering og inddragelse af brugere skaber gode arbejdsgange, effektiv udnyttelse af digital indsamling af observationer til brug for Tidlig Opsporing og tidlige og målrettede indsatser. Samt hvordan implementering, herunder design og undervisning i arbejdsgange og ikke selve app´en (som er intuitiv) skaber fokus på god kvalitet og ikke mindske ejerskab og involvering af brugerne.

Link til artikel i Danske Kommuner:

http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2017/Magasin-14/Hold-oje-med-om-blomsterne-far-vand/