Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Christian Boel
Stilling: 
Koncerndirektør
Firma/organisation: 
Region Midtjylland
Navn: 
Mette Harbo
Stilling: 
Digitaliseringschef
Firma/organisation: 
Københavns Kommune

Beskrivelse

Alle landets 98 kommuner og 5 regioner står over for at skulle udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Udbredelsen bygger bl.a. på gode erfaringer fra storskalaforsøget TeleCare Nord og en række pilotafprøvninger i hele landet. Tilsammen har det givet det nødvendige fundament for at udbrede telemedicin i drift og gøre det til en fast sundhedsfaglig ydelse.

Visionen for telemedicinsk hjemmemonitorering er, at borgere med KOL oplever bedre kvalitet, større fleksibilitet og tryghed i behandlingen og at borgerne får færre indlæggelser. Samtidig skal udbredelsen bidrage til et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen.

De fem landsdelsprogrammer er i fuld gang med at planlægge udbredelsen. Udbredelsen er omfattende, og kræver en stor forandringsproces, der både berører det etablerede samarbejde på tværs af sektorer, de enkelte organisationer, de sundhedsfaglige medarbejdere og ikke mindst de borgere, som skal modtage det telemedicinske tilbud. Samtidig er der en række forudsætninger, som skal på plads inden udbredelsen kan gå i gang – blandt andet telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger samt service, support og logistik-understøttelse af den telemedicinske behandling.

Aktuelt er alle kommuner og 5 regioner er gået sammen om at gennemføre fælles udbud af telemedicinsk infrastruktur og telemedicinske it-løsninger. Udbuddene offentliggøres inden for de kommende uger – og det bliver dermed første gang nogensinde, at alle landets kommuner og regioner går sammen om et fælles udbud og indkøb.

Oplægget

Mette Harbo, digitaliseringschef i Københavns Kommune og Christian Boel, koncerndirektør i Region Midtjylland, indgår begge i den nationale porteføljestyregruppe for udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering. De udgør ligeledes formandskabet for styregruppen for det fælles udbud, også kaldet FUT.

Under oplægget vil de bl.a. give en status for planlægningen, det fælles udbud af telemedicin og om hele den implementeringsrejse, som alle landets kommuner og regioner står over for.