Nye veje i et nyt sundhedsvæsen – hvordan udnytter vi de nye teknologiske muligheder? Og hvordan foretager vi skiftet fra sundheds-it til digitalisering?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Dorte Stigaard
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
Region Nordjylland

Robotterne kommer, og hvad så?


Siden regionernes etablering har fortællingen om sundheds-it forandret sig markant.

Sundheds-it er - groft sagt - gået fra at være en usexet snak om standarder og beskedkommunikation, som politikerne helst ikke skulle fedtes ind i - til at være det bedste bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal håndtere og overkomme de store udfordringer vi står over for; en aldrende befolkning, flere kronikere og multisyge, stramme økonomiske rammer og stigende patient-krav.

Ny teknologi, disruption og robotter er ikke længere science fiction men noget, som der arbejdes med alle steder og i mange sammenhænge- Robotterne er i dag helt almindelige på hospitalerne og de bruges til logistik, til kirurgi og meget mere.

Driveren for udviklingen af ny teknologi er bedre sundhed. Vi skal udnytte mulighederne i kunstig intelligens, apps, wearables og beslutningsstøtte værktøjer, og vi skal gøre det, netop fordi vi kan forbedre sundheden. Men ny teknologi betyder også forandringer og de store udfordringer kræver, at vi tænker nyt og gør tingene på en anden måde.

Det handler om at sætte patienten og borgerne i centrum og ny teknologi ændrer faktisk på hele opfattelsen af en ”behandling”. I dag kan en læge ordinere en kamerapille til at gennemføre en koloskopi, så patienten spares for en potentiel ubehagelig oplevelse – og sundhedsvæsenet formentlig samtidig kan spare penge. En læge i Melbourne kan operere en patient i Middelbart. Patienterne kan i stigende omfang overvåges og behandles i eget hjem. Det er det fokus på forandring og forbedring, som den digitale transformation handler om.

Nogle bliver skræmt og mener, at vi bliver overrumplet af den nye teknologi. Men robotterne kommer, det må vi forberede os på. Det handler om organisering og ledelse og det er vigtigt, at klinikerne har de nødvendige kompetencer. Og så skal vi kunne samarbejde de private leverandører og det betyder også, at regionerne må gå nye veje og fx afprøve innovationspartnerskaber for at udnytte styrkerne i både det offentlige og i det private.