Fra fagsproglige diagnose- og proceduretermer til almensproglige, patientvenlige termer

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Asta Høy
Stilling: 
Terminolog, ph.d.
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Udfordringer ifm. patient-/borgerkommunikation
2: 
Hvilke kilder er det relevant af benytte ifm. oversættelsen af fagsprog til almensprog?
3: 
Vigtige faktorer og principper ifm. oversættelsen af fagsprog til almensprog

Fra fagsproglige diagnose- og proceduretermer til almensproglige, patientvenlige termer

Hovedbudskaber:

  1. Oversættelse af fagsproglige termer til almensproglige termer er en velkendt udfordring blandt dem, der der arbejder med digital kommunikation med borgerne generelt og patientkommunikation i særdeleshed.
  2. En vigtig pointe i denne sammenhæng er at sikre anvendelsen af et sprog, som umiddelbart er forståeligt for alle uden at komme til at tale ned til modtageren; derfor er det relevant at støtte sig til såvel valide kilder og inddrage personer med erfaring med patient-/borgerkommunikation.
  3. Af hensyn til sproglig korrekthed og konsistens er det samtidig vigtigt at basere selve udarbejdelsen af almensproglige termer på forudbestemte og velovervejede sproglige og terminologiske principper.

Baggrund:

De senere år har patienterne i stigende grad fået adgang til egne patientdata og bliver tilsvarende i stigende grad inddraget i egen behandling. Denne tendens kan også ses f.eks. i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen, hvor alle patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland vil få adgang til bl.a. at indhente informationer om deres journal via ”Min Sundhedsplatform”.

I Min Sundhedsplatform kan patienterne bl.a. stille spørgsmål til behandlerne, hente oplysninger i deres journal, se prøvesvar, få tilsendt indkaldelser og booke aftaler.

Disse principper for patientinddragelse og patientkommunikation bliver i høj grad udfordret af det faktum, at patienterne risikerer at blive præsenteret for stærkt fagsproglige termer, som kun vil blive forstået af et fåtal.

Derfor har projekt Sprog og Klassifikationer (SoK) fået til opgave at oversætte diagnose- og procedurerelaterede SKS-termer til almensproglige termer. Første fase af dette arbejde er udarbejdelsen af et basismateriale, der kan anvendes i forbindelse med den egentlige oversættelse, bestående af enkeltord udtrukket af SKS.

Indlægget:

Præsentationen indledes med en arbejdsdefinition af begrebet ”patientvenlig term”. Derefter følger en kort beskrivelse af baggrunden for projektet og proceduren med etablering af et SKS-udtræk af enkeltord, som efterfølgende skal danne basis for selve oversættelsen af diagnose- og proceduretermer.

De sproglige og terminologiske faktorer og principper, der bør tages i betragtning, gennemgås. Det drejer sig om valget af kilder, kravene til sproglig korrekthed og terminologisk konsistens, beslutningen om hvilke morfosyntaktiske strukturer der er optimale i forhold til det ønskede lix-tal, hvilke ord der eventuelt repræsenterer en uønsket eller overflødig information og dermed helt kan udelades i de efterfølgende patientvenlige termer, samt hvordan man bør forholde sig til særlige udfordringer i form af f.eks. forkortelser og akronymer eller eponymer.

Endelig diskuteres det, hvordan man ved at inddrage kommunikationsmedarbejdere kan sikre sig en validering af de foreslåede oversættelser, som ligger tæt op ad det sprog, der har vist sig anvendeligt i andre lignende kommunikationsammenhænge.

Perspektiver:

De overvejelser og den proces, som gælder for SoK’s arbejde med oversættelsen af fagsproglige termer til almensproglige, kan med fordel anvendes som reference for andre, der arbejder med patientkommunikation og digital kommunikation med borgerne generelt.