Et nyt instrument til at forstå borgere med kroniske tilstande i et digitalt univers

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Lars Kayser
Stilling: 
Lektor
Firma/organisation: 
Center for sundhed, informatik og innovation, Afdeling for socialmedicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
E-mail: 
lk@sund.ku.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Astrid Karnøe Knudsen
Stilling: 
ph.d.-studerende
Firma/organisation: 
Center for sundhed, informatik og innovation, Afdeling for socialmedicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
E-mail: 
askn@sund.ku.dk
Navn: 
Sine Rossen
Stilling: 
Post doc
Firma/organisation: 
Center for Aktiv Sundhed (CFAS), Rigshospitalet
Navn: 
Jette Vibe-Petersen
Stilling: 
Centerchef, Speciallæge i Intern Medicin
Firma/organisation: 
Center for Kræft og Sundhed København, Københavns Kommune
Navn: 
Jesper Frank Christensen
Stilling: 
Post doc
Firma/organisation: 
Center for Aktiv Sundhed (CFAS), Rigshospitalet
Navn: 
Mathias Ried-Larsen
Stilling: 
Gruppeleder, post doc
Firma/organisation: 
Center for Aktiv Sundhed (CFAS), Rigshospitalet
Navn: 
Mathilde Ingemann Källstrøm Damm
Stilling: 
Projektmedarbejder
Firma/organisation: 
Center for Kræft og Sundhed København, Københavns Kommune
Navn: 
Sarah Leggett
Stilling: 
Fysioterapeut
Firma/organisation: 
Center for Kræft og Sundhed København, Københavns Kommune
Navn: 
Cecilie Fau Brinkløv
Stilling: 
Videnskabelig assistent
Firma/organisation: 
Center for Aktiv Sundhed (CFAS), Rigshospitalet
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Baseret på dimensioner fra tre eksisterende instrumenter kan vi karakterisere brugere af digitale sundhedstilbud for at forstå deres muligheder for at benytte sig af dem.
2: 
Instrumentet forventes at kunne bruges til at identificere forskellige brugerprofiler. Profilering af brugere giver mulighed for at tilrettelægge forløb baseret på individuelle behov.
3: 
Det udviklede skema er et bud på PatientRapporterede Oplysninger (PRO), der kan indgå i værdibaseret styring, da ændringer vil kunne følges over tid og give indsigt i brugernes evner og muligheder.

Baggrund og motivation:

I 2007 blev health education impact questionannaire, heiQ, introduceret af Professor Richard Osborne og i 2013 introducerede hans gruppe the Health Literacy Questionnaire, HLQ. Begge instrumenter er udviklet baseret på concept mapping og består af hhv. 8 og 9 dimensioner. Instrumenterne anvendes internationalt og heiQ anses for at være et af de bedste til at vurdere empowerment hos kræftpatienter (Eskildsen 2017). Herhjemme har heiQ bl.a. været brugt som evalueringsinstrument i projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH). Vi har i samarbejde med Prof Osborne udviklet et e-Health Literacy Questionnaire, eHLQ, baseret på Nørgaards eHealth Literacy Framework model, eHLF (Nørgaard 2015). Gilstad påpegede i 2014, at det er vigtigt, når man arbejder med individers esundhedkompetence, også at forstå den kulturelle og kommunikative kontekst. Vi har derfor i et nyt spørgeskema udbygget vores eHLQ med dimensioner fra heiQ og HLQ for at kunne karakterisere brugere af digitale sundhedstilbud og dermed få en indsigt i brugertyper.

Beskrivelse:

Vi har taget udgangspunkt i fire dimensioner fra heiQ, som i andre undersøgelser har vist ændringer under interventioner. Dimensionerne er: self-monitoring and insight; constructive attitudes and approaches; skills and technique acquisition; emotional wellbeing.  For at karakterisere den kommunikative vinkel har vi tillagt de to domæner, som vedrører dette i HLQ: feeling understood and supported by healthcare providers; social support for health. Skemaet består således af i alt 65 spørgsmål, der alle besvares med tilkendegivelse af fra meget uenig til meget enig.

Indlægget:

I indlægget vil vi præsentere det nye spørgeskema. Resultater fra Københavns Kommunes Center for Kræft og Sundhed vil blive brugt til at illustrere, hvordan det nye skema kan anvendes, herunder hvordan man ved clusteranalyse kan danne brugerprofiler inspireret af Richard Osbornes Ophelia-proces. Det vil videre blive diskuteret, hvordan dimensionerne i spørgeskemaet kan indgå som parametre i et PRO univers ved værdibaseret styring, idet skemaet har fokus på brugernes velbefindende, støtte fra sundhedsprofessionelle og udbytte af teknologi i sundhedssektoren.

Referencer:

Eskildsen, N.B., Joergensen, C.R., Thomsen, T.G., Ross, L., Dietz, S.M., Groenvold, M., Johnsen, A.T., 2017. Patient empowerment: a systematic review of questionnaires measuring empowerment in cancer patients. Acta Oncol.

Norgaard O, Furstrand D, Klokker L, Knudsen AK, Batterham R, Kayser L and Osborne RH. The e-health literacy framework (eHLF): a conceptual framework for characterizing e-health users and their interaction with e-health systems. Knowledge Management & E-Learning. 2015 Dec;7(4), 522–540.

Gilstad H 2014. Toward a comprehensive model of eHealth literacy. I: Jaatun EAA, Brooks E, Berntsen KE, Gilstad H og Jaatun MG (eds.). Proceedings of the 2nd European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2014). 19.05.2014. Trondheim, Norge.