Fællessprog 3 implementering i en kommune – hvad sker der når en national dokumentationsmodel rammer praksis?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mette Harbo
Stilling: 
Digitaliseringschef
Firma/organisation: 
Københavns Kommune

Fællessprog III er en ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social- og sundhedsområdet. Sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har valgt at leve op til kravene om Fællessprog III ved at implementere omsorgssystemet Cura, der er designet til FSIII. I Københavns Kommune indebærer det store forandringer for 9.500 medarbejdere fordelt på 125 lokationer og vidt forskellige baggrunde: Sygeplejersker, hjemmeplejere, SOSU’er etc. Systemet blev sat i drift 8. maj 2017

Indlægget kommer ind på, hvordan ledelsen bruger data til at sikre at effekterne af forandringsprojektet bliver realiseret og hvad ledelsen har gjort for at håndtere udfordringerne i denne store forandringsproces.

Forandringen har fulgt en faseinddelt model for datadrevet implementering: Hypercare, Implementere i bund og Effektvurdering. Under ”Implementere i bund” arbejdes der med flere kilder og metoder til optimering af implementeringen for at forbedre sundhedsfaglig dokumentation, procesadoption og proceseffektivitet. En central metode er digital procesmonitorering, der analyserer digitale spor om arbejdsgange, så nøglepersoner kan identificere mulige optimeringer af implementeringen: læringsaktiviteter, justering af arbejdsgange, systemkonfiguration eller systemændringer. En anden metode er audits af sundhedsfaglig dokumentation, hvor der løbende foretages audits af eksempelvis medicin-registreringer.

Centralt for optimeringsarbejdet er den decentrale læringsorganisation, der blev etableret knap 1 år før idriftsættelse. Læringsorganisationen består af 200 decentrale læringsteam, der hver 6. uge modtager, pakker ud og arbejder med en læringspakke.