Regionernes overordnede ide med værdibaseret styring. Hvorledes kan sundhedsdata komme i spil?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Pernille Moll
Stilling: 
chefrådgiver og teamleder
Firma/organisation: 
Danske Regioner

Sundhedsvæsnets fornemmeste opgave er at pleje og behandle patienterne bedst muligt. I mange år er værdien blevet målt ud fra aktiviteten (mængden) – dvs. at ”bedst muligt” blev til ”mest muligt”. Det har ikke nødvendigvis været hensigtsmæssigt, hverken set fra et sundhedsfagligt eller et patient perspektiv.

Værdibaseret styring indebærer at supplere målet om at øge aktivitet og produktivitet opgjort ved DRG over imod at tilbyde den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt og med udgangspunkt i patienternes ønsker og behov. Det indebærer især at flytte fokus fra output til outcome og at

Danske Regioners dagsorden om værdibaseret styring er politiker-drevet og inspireret af internationale erfaringer og tendenser. De aktuelle tværregionale forsøg med at afprøve værdibaseret styring i praksis, som gennemgås i dybden i de efterfølgende oplæg på sessionen, fremhæves også af Regeringen som et element i videreudviklingen af styringen på sundhedsområdet (Sammenhængsreform, april 2017).

Danmark har i international sammenhæng særdeles gode sundhedsdata og et godt udgangspunkt for at udvikle mere nuancerede opfølgnings- og styringsmodeller baserede på data om aktivitet, økonomi, kvalitet og resultater især i sygehussektoren. Vi mangler fortsat at udvikle gode systemer til at koble og anvende disse data i praksis og at belyse hele patientforløbet set på tværs af sektorer.

Et centralt element i værdibaseret styring er at monitorere og synliggøre resultater og omkostninger. Det kræver en ledelsesinformation og analyseredskaber, som følger op på de patientnære resultater og ressourceforbruget som grundlag for at forbedre og effektivisere patientforløb. Formålet er at give værdifuld feedback til sundhedspersonalet og den faglige ledelse og dermed understøtte dem i at skabe de bedst mulige resultater for patienterne inden for de givne rammer.