IT understøttelse af værdibaseret styring – erfaring fra aktuelt tværregional projekt

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Maria Friis Larsen
Stilling: 
Direktør - Payer, provider & Government DK
Firma/organisation: 
QuintilesIMS (Rehfeld)
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anja Besserman-Svendsen
Stilling: 
Markedschef - Payer, provider & Government DK
Firma/organisation: 
QuintilesIMS (Rehfeld)
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Forskellige brugere – forskellige behov. Hvordan sørger man for brugerinddragelse for at skabe ejerskab?
2: 
Det er nødvendigt at betragte datamæssige muligheder på både kort og lang sigt, og ikke lade sig gå i stå, hvis data ikke er komplette.
3: 
En stor del af at skabe værdi for patienten er at se på det sammenhængende forløb på tværs af sektorerne, hvilke er en udfordring når der skal deles data på tværs af sektorerne.

Baggrund og motivation:

Rehfeld skal frem til udgangen af 2018, i samarbejde med McKinsey, hjælpe Danske Regioner med deres tværregionale projekt vedr. værdibaseret styring. Formålet med projektet er, at danne et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen bl.a. ved at levere en IT-løsning til understøttelse af VBS-modellen. Projektet tager udgangspunkt i 7 delprojekter på forskellige sygdomsområder fordelt i alle regioner, som skal arbejde med værdibaseret styring og afprøve en pilot IT-løsning. Vi ønsker at fortælle om de erfaringer vi får igennem dette projekt med at arbejde med data til understøttelse af værdibaseret styring. 

 

Beskrivelse:

Værdibaseret styring er ikke blot et enkeltstående projekt, men nærmere en bevægelse mod en anden opfølgnings- og styringsmodel i sundhedsvæsenet, måske i hele den offentlige sektor, der skal sikre bedre incitamenter og større fokus på det leverede resultat (outcome) fremfor ”produktion”. Debatten om værdibaseret styring har samtidig vist, at der er mange opfattelser og fortolkninger af hvad værdibaseret styring egentlig er, og hvordan det kan praktiseres. Alle synes dog at være enige om, at der skal styres efter, hvad der giver værdi for patienten – hvor uenigheden opstår, er måden hvorpå vi kommer derhen. Der er gjort en række relevante erfaringer på internationalt plan, men der findes ikke én model eller teknisk løsning, der direkte kan overføres til det danske sundhedsvæsen. Projektet omhandler derfor udviklingen af grundlaget for en model for værdibaseret styring i dansk kontekst, der netop understøtter styring efter værdi for patienten, og en pilottest af en IT-løsning til understøttelse af modellen.

Projektet ses i høj grad som et dataprojekt. Dette kræver indgående kendskab til system- og datalandskabet i det danske sundhedsvæsen, og anerkendelse af behovet for en pragmatisk tilgang, der tager udgangspunkt i de eksisterende systemer og data. Det er afgørende at tage udgangspunkt i forskellige brugere og anerkende deres forskellige behov for information. Informationsbehovet krævet, at der tages højde for at nogle bruger vil have data på daglig basis, hvor andre kan nøjes med månedlige opdateringer. Aggregeret data kan give et godt udgangspunkt til styring, men er der tale om et ønske om beslutningsstøtte, så skal der være mulighed for at dykke længere ned i data – og er det overhovet muligt med de retningslinjer vi har i dag? Disse spørgsmål er forbundet med en del udfordringer:

  • Data tilgængelighed, f.eks. adgang til PRO data i de forskellige delprojekter og på tværs af regionerne.
  • Opdateringsfrekvens da nogle relevante data opdateres og valideres årligt, mens behovet kunne være for en ugentlig opfølgning.
  • Data på tværs af sektorer – hvordan kan vi sørge for at data afspejler behandlingen med fokus værdien for patienten.

Oplægget vil tage udgangspunkt i de forskellige behov og udfordringer vi møder undervejs i projektet. Vi kan ikke nødvendigvis komme med svar på alle spørgsmål, men vi vil dele vores erfaringer og overvejelser vi arbejder med data til anvendelse af værdibaseret styring.