Sundhedsplatformen - implementering af et stort, komplekst, offentligt IT-program

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Mikael Bay Skilbreid
Stilling: 
Programchef
Firma/organisation: 
Sundhedsplatformen
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Gitte Fangel
Stilling: 
Programdirektør
Firma/organisation: 
Sundhedsplatformen
Navn: 
Gitte Fangel
Stilling: 
Programdirektør
Firma/organisation: 
Sundhedsplatformen
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvordan man lykkes med implementeringen af et stort, komplekst, offentligt IT-program, i et stærkt politisk set-up?
2: 
Hvordan blev programmet drevet?
3: 
Hvorfor syntes en del brugere, at der ikke er tale om en succes?

Baggrund og motivation:
Frem mod 2018 indfører hospitalerne og sygehuse øst for Storebælt Sundhedsplatformen, som både personale og patienter får adgang til. Dermed kommer hospitalernes it op på internationalt topniveau, så personalet letter kan tilrettelægge et sammenhængende behandlingsforløb af høj faglig kvalitet.
Sundhedsplatformen, som softwareleverandøren Epic har udviklet, blev valgt på baggrund af et offentlig udbud, hvor fem leverandører gav tilbud på at løse opgaven. Her leverede Epic det stærkeste tilbud – blandt andet ud fra funktionalitet, økonomi, implementering, samarbejde og teknik.
Sundhedsplatformen har været forberedt de seneste to år og træder i stedet for regionernes nuværende patientjournaler. Systemet erstatter en lang række forældede og usammenhængende it-systemer. 
Sundhedsplatformen er dog meget mere end blot et nyt it-system eller en ny patientjournal. Det er en ny måde at organisere arbejdet på, så behandlingen bliver bedre, og patienternes behov og ønsker i højere grad styrer forløbet. Det indebærer en flerårig omstilling af arbejdsgange – også efter at den implementeres på det enkelte sygehus.

Sundhedsplatformen betyder, at
     -Lægerne nemmere kan få overblik over sygdomsforløbet og kan sikre veltilrettelagte og sammenhængende behandlingsforløb
     -Patienterne får én adgang til den nye patientjournal, så de nemt kan følge med i behandlingen, gå i dialog med sundhedspersonalet og få svar på prøver, scanninger og undersøgelser
     -Læger og sygeplejersker kan fokuserer mere på patienterne, fordi de skal bruge mindre tid på at logge på mange forskellige it-systemer
     -Det bliver nemmere at planlægge, optimere arbejdsgange og kortlægge forbedringsmuligheder, så kvaliteten styrkes, og ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Når Sundhedsplatformen er fuldt implementeret, vil den omfatte alle hospitaler og sygehuse i de 2 regioner, 2,5 mio. borgere og har kostet 2,8 mia. kr.

Beskrivelse:

I forbindelse med indførelse af Sundhedsplatformen, blev der etableret et projektorganisation, bestående af medarbejdere fra begge regioner, omfattende AC’ere, IT-medarbejdere, klinikere fra hospitaler mfl. Derudover blev der etableret en governancestruktur, hvor beslutning, tekniske udfordringer og fremdrift løbede har været behandlet og diskuteret med henblik på at sikre solide og fagligt funderet beslutninger i arbejdet med implementeringen.

Sideløbende hermed har det været en massiv informations- og uddannelsesindsats samt etablering af tæt samarbejde med de lokale ledelser, forud for implementeringen på det enkelte hospital/sygehus.
Sundhedsplatformen er implementeret successivt og erfaringer fra de enkelte hospitaler og sygehuse blev brugt fremadrettet. I takt med implementeringen skred frem, udvidede programmets opgaver sig fra alene at være forberedelse og implementering, til også at omfatte support og drift at idriftsatte hospitaler samt håndtering af optimeringsønsker.

En væsentlig del af arbejdet med at implementerer Sundhedsplatformen, har været håndtering og afvejningen af de mange – til tider – divergerende interesser:

- Politikerne har været fokuseret på at få mere sundhed for pengene ved at planlægningen og udnyttelse af  ressourcerne forbedres
- Patienter ønsker fortsat den optimale behandling, og at kunne følge med i behandlingsforløbet
- Medarbejderne har et ønske om optimerede arbejdsgange, større fokus på patienterne og reduceret dobbeltarbejde.

Uagtet den store brugerinddragelse, en massiv uddannelses- og kommunikationsindsats, er der er tale om en omstilling som tager tid, og det er ikke alle, der synes at de har fået et forbedre system. Sundhedsplatformen har været genstand for en vis kritik – ikke mindst i medierne, men vi ved fra hospitaler i udlandet, der har samme it-system, at de første tre-fire måneder er krævende, og det tager typisk et år, før alle nye muligheder udnyttes fuldt ud. 

Indlægget
I indlægget fortælles om hvordan implementering af Sundhedsplatformen har været drevet i en stærk politisk kontekst, med involvering af en lang række interessenter, til tiden og inden for det afsatte budget. Hvad har vi lært, og hvordan har vi brugt det undervejs. Og hvorfor der er tale om en succes samtidig at en række brugere på hospitalerne er utilfredse med løsningen.