Servicelogistik og lokalisering

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Johnny Olsson
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Region Midtjylland
E-mail: 
joholo@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
2: 
Den nationale referencearkitektur for emneidentifikation kræver tilpasning med kan bruges i praksis
3: 
De løsninger som udvikles til de nye storsygehuse kan kun i begænset omfang implementeres på de eksisterende hospitaler.

Under redigering:

Servicelogistik og Lokalisering omfatter en række it-løsninger til understøttelse af et mere effektivt hospital gennem it-understøttelse af servicefunktioner og en grundlæggende funktionalitet, der muliggør, at ting og personer kan lokaliseres.

Servicelogistik og Lokalisering omfatter p.t. følgende systemer:

  • Opgavesystemet
  • Sengesystemet
  • Vognsystemet
  • Søgesystemet
  • Transportsystem til MidtTransport

Endvidere består løsningen af en integrationsplatform, som håndterer lokalisering ved hjælp af forskellige teknologier, p.t. RFID og WiFi. Endvidere omfatter integrationsplatformen en ruteplanlægger samt en steddatabase. Steddatabasen indeholder masterdata for en række systemer, som helt eller delvist baserer sig på disse. P.t. er ovennævnte system helt baserede på steddata, og følgende systemer baserer sig delvist på steddata fra steddatabasen: klinisk logistik, bookplan, patientkald på AUH, patientlogistik løsninger (skilte, web etc.) samt overfaldsalarm.

Integrationsplatformen er en række service til brug for integration med omkringliggende systemer f.eks. EPJ/Booking, Klinisk Logistik.