Fra vision til virkelighed – hvordan planlægger man fremtiden. Hvad lærte vi i Region Midtjylland.

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Lars G. Knudsen
Stilling: 
It-projektchef
Firma/organisation: 
Aarhus Universitetshospital
E-mail: 
larhae@rm.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
De såkaldte supersygehuse kan kun i begrænset omfang bruge eksisterende it-løsninger, fordi de får en størrelse og en opgaveportefølje, der er anderledes end det, som vi kender fra eksisterende hospitaler.
2: 
Det er en udfordring af sikre den nødvendige innovation og udvikling, samtidigt med at supersygehusene bliver fastholdt som en del af det øvrige sundhedsvæsen.
3: 
De nye supersygehuse er ekstremt afhængige af trådløs teknologi og mobility og kræver derfor nyudvikling af mange it-løsninger

Under redigering:

De nye supersygehuse indebære på en række områder et nybrud i forhold til de eksisterende hospitaler.

Der er lagt op til at en væsentlig større del af patienterne er ambulante. Derfor er antallet af senge skåret drastisk ned i foirhold til antal senge på de afdelinger der flytter ud.

Der er tale om byggerier med storeafstande, mange m2 og mange centraliserede funktioner. Derfor er logistik i bredeste forstand en udfordring. Man skal kunne lokalisere ressourcer og sikre at ressourcerne er til rådighed dér hvor der er brug for dem, og når der er brug for dem.

PÅ DNU er disse udfordringer baggrunden for en række udviklingsprojekter:

  • Ambulatorielogistik handler om at udvikle it-systemer der kan informere hospitalets personale og patienterne om, hvor og hvornår de skal befinde sig på givne tidspunkter i de store ambolatorieområder, og vejlede dem til hvordan de finder der hen.

  • Servicelogistik omfafter en række systemer til understøttelse af servicefunktioner og grundlæggende funktionalitet der betyder at personer og ting kan lokaliseres.