Forbedringer af usability i dokumenthåndteringssystem InfoNet

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Trine Ravn
Stilling: 
Product Manager
Firma/organisation: 
Region Syddanmark

I Region Syddanmark anvender sygehusene dokumenthåndteringssystemet InfoNet til politikker, retningslinjer og instrukser. Løbende udvikling og forbedring af systemet bliver varetaget af en koordinationsgruppe, som består af administratorer fra regionens sygehuse.

Systemet har været i drift siden 2008 og fungerer umiddelbart fint. Men der er behov for at rydde op i indholdet og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne.
I stedet for at lade systemets administratorer bestemme de tilpasninger, det krævede, valgte man at tage udgangspunkt i brugernes behov. Der blev hyret en konsulent, som gennemførte både taskanalyse og usability test. Resultatet blev, at gruppen nu står med 51 usability problemer og 52 anbefalinger.

Jeg vil i oplægget fortælle om resultaterne og hvordan vi arbejder med at udmønte anbefalingerne. Og den erkendelsesproces, som koordinationsgruppen har været igennem, ved at skifte fokus fra system til bruger.