Lokation og Sporing af Emner i Hospitaler via RFID

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Keld Ole Nielsen
Stilling: 
Director Healthcare
Firma/organisation: 
Lyngsoe Systems
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Få indsigt i hvordan RTLS teknologi kan spore og lokalisere udstyr og varer på hospitaler og i samarbejdet med leverandører
2: 
Praktiske eksempler på use cases hvor sporing og lokalisering giver stor værdi
3: 
De økonomiske og personalemessige fordele ved at indføre Sporing og Lokalisering - "digitaliseringsrunde #2" på hospitaler

Analyser fra universitetshospitalet i Skejby ved Aarhus (AUH) viser at hospitalspersonale i gennemsnit bruger omkring 12 minutter per vagt på at lede efter og lokalisere emner. Med den nye generation af super sygehuse bliver behovet for at lokalisere senge, udstyr og folk kun større.

Lokationsbestemmelse
Med RFID tags på udstyr og personer er det muligt at lokalisere deres position. RFID tags kan placeres på alt fra senge, kørestole, dropstativer og medicin, forsendelser, implantater, varer osv. Via antenner i loftet aflæses alle emner, og deres seneste lokation bestemmes.

Sporbarhed
RFID tags gør det muligt ikke kun at lokalisere emner, men også spore hvor emner tidligere har været. Dette gælder sporede ting, ud fra hospitalsledelsens regelsæt . Med datahistorik på alle emner er det mulig at se hvilket udstyr der bruges mest på hvilke afdelinger, samt hvilket udstyr der står hengemt og ikke anvendes. Det er ligeledes en stor hjælp i at sikre flytte processen ind i de nye hospitaler. Dette danner grundlag for flere nøjagtige beslutninger når nyt udstyr skal indkøbes, samt bidrager til at logistikken på hospitalet kan forbedres betydeligt. Lokalisering af hvor personale sidst er set, er ligeledes en muighed. Her gemmes der dog ikke et spor.

AUH har set behovet for øget gennemsigtighed, og ønsker at deres personale og IT systemer nemt skal kunne lokalisere de resourcer de har brug for, på det nye hospital i Skejby. Lyngsoe Systems leverer derfor et omfattende RFID baseret lokaliserings systems fuldt integreret med Systematic’s Columna Service Logistics, via. den regionalt besluttede referance arkitektur.

Fordele ved Real Time Lokalisering (RTLS):
- Mindre tid brugt på at lokalisere udstyr og kollegaer
- Effektiv brug a plads, senge, udstyr osv.
- Minimering af vare forbrug og kassation
- Øget indsigt i logistikprocesser
- Færre fejl, og mulighed for at opnå hidtil usete effektivitets gevindser på logistikken på hospitalet.