Søgning i diagnoseklassifikationer

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Gert Galster
Firma/organisation: 
SundIT
E-mail: 
info@sundit.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Henriette Idskou
Stilling: 
Lægesekretær
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden
Navn: 
Asta Høy
Stilling: 
Terminolog
Firma/organisation: 
Region Sjælland
Navn: 
Louise Bie Larsen
Stilling: 
Terminolog
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Opsætning af funktionalitet til søgning i diagnoseklassifikationer skal tage højde for at klinikerne har et meget varieret fagsprog.
2: 
Søgefunktionaliteten er ofte ganske enkel, og standardindstillinger til søgefunktionaliteten kan ikke altid ændres. For at øge brugervenligheden i søgningen bør man tilføje termer (synonymer, stavevarianter etc.) til klassifikationen
3: 
At tilføje relevante søgetermer til en diagnoseklassifikation bliver nemt som at spise en elefant. Sundhedsplatformens Projekt Sprog og Klassifikationer har etableret en proces for tilføjelse af de mest relevante søgetermer.

I EPJ-systemer er et væsentligt formål at øge standardisering af patientdata, hvorfor systemerne konfigureres med klassifikationer, som blandt andet anvendes til indberetning til Sundhedsdatastyrelsen.

F.eks. er en grundlæggende klassifikation i Sundhedsplatformen diagnoseklassifikationen med ca. 20.000 diagnoser som anvendes når sundhedspersonalet løbende opdaterer patientens diagnoseliste. Diagnoseklassifikationen tager udgangspunkt i SKS og indeholder derfor også diagnosebetegnelserne fra SKS.

Klinikerne søger dagligt i sådanne diagnoseklassifikationer, og de kan oftest søge på enten diagnosekoden eller på ord fra diagnosebetegnelsen. Men søgefunktionaliteten er i mange tilfælde ganske enkel, f.eks. er både højretrunkering og AND mellem søgeordene standardindstilling i Sundhedsplatformens søgefunktionalitet. Brugeren har ikke mulighed for at ændre standardindstillingen til søgefunktionaliteten, og det er heller ikke muligt selv at opbygge og søge med avancerede søgestrenge.

For at øge brugervenligheden er det derfor nødvendigt at tilføje ekstra terminologi til klassifikationen, sådan at brugerne også kan få relevante søgeresultater når de søger på f.eks. synonymer, bøjninger eller stavevarianter til de ord der findes i diagnosebetegnelsen.

Når der arbejdes med tilføjelse af ekstra termer til klassifikationer, er der dog flere væsentlige forhold man bør holde sig for øje:

  1. tilføjelse af søgetermer til en hel diagnoseklassifikation bliver nemt en enorm og uoverskuelig opgave, og det er nødvendigt at afgrænse og prioritere indsatsen,

  2. der skal findes relevante kilder til terminologien,

  3. hvis der tilføjes for mange og/eller for brede relationer, er der risiko for at brugeren ender med at få for mange og irrelevante søgeresultater.

Motivationen for at holde oplægget er at gøre opmærksom på nødvendigheden af at forbedre brugervenligheden i søgefunktionalitet og dermed give brugeren bedre søgeoplevelser, samt at vise et eksempel på hvordan dette kan gøres. Herudover er det Sprog og Klassifikationers ønske at udbrede kendskabet til at vi foretager dette store stykke terminologiarbejde der kan betragtes som grunddata og som derfor bør deles med andre offentlige instanser.