Slides

PrintPrint
BilagStørrelse
Plenumsession 1 Danish Healthcare Keynote v1.00 Richie Etwaru.pdf2.29 MB
Plenumsession 1, EPJ årsmøde 2017 velkomst.pdf690.34 kB
Plenumsession 2, Nye veje i et nyt sundhedsvæsen - Dorte Stigaard.pdf2.04 MB
Plenumsession 2, Status for borgernes anvendelse af sundheds-it-systemer i Danmark - Pernille Bertelsen.pdf1.48 MB
Plenumsession 2, Status for klinikernes anvendeles af it-systemer i Danmark - Christian Nøhr.pdf929.4 kB
Session A1 - Databeskyttelsesforordningen - Gammel vin på nye flasker, Birgitte Drewers.pdf619.19 kB
Session A1 - Det risikobaserede tilsyn af patientsikkerhed.pdf1.26 MB
Session A1 - Fælles Medicinkort til e-observatorie 2017, Lene Ærbo.pdf1.95 MB
Session A1 - Præsentation af Sunddataplatformen- fremtidens adgang til sundhedsdata, Malene Højsted.pdf1.53 MB
Session B1 - Servicelogistik og lokalisering, Johnny Olsson.pdf1.13 MB
Session B1 - Forbedringer af usability i dokumenthåndteringssystem, Trine Ravn.pdf1.69 MB
Session B1 - Fra vision til virkelighed, Lars G. Knudsen.pdf2.5 MB
Session C1 - App til tidlig opsporing - Mia Worm Hansen - Soile Friis.pdf2.59 MB
Session C1 - Population Health Management - Sune Borregaard.pdf4.41 MB
Session C1 - Tidlig opsporing og forebyggelse - Troels Mønsted.pdf2.31 MB
Session C1 - Tidlig opsporing tænkt ud af boksen - Maria Schack.pdf645 kB
Session D1 - Hvordan holder vi låget på Pandoras æske lukket - Jan Riis.pdf1.11 MB
Session D1 - Beslutningsstøtten følger med patienterne hjem - Hans Kaare Cramer Pallesen.pdf664.34 kB
Session D1 - Søgning og diagnoseklassifikationer - Gert Galster.pdf868 kB
Session D1 - Webbooking muligheder og udfordringer- Charlotte Buch Gøthgen.pdf958.11 kB
Session A2 - Fælles 3 implementering i Kommune - Mette Harbo.pdf1013.35 kB
Session A2 - Nationalt projekt for fælles faglige begreber på voksen socialområde - Rasmus Lumbye.pdf1013.16 kB
Session A2 - Pilotafprøvning af sammenhængende borgerforløb - Michal Ingvald Engstrand og Soile Friis.pdf1.31 MB
Session B2 - Et nyt instrument til at forstå borgere med kroniske tilstande, Lars Kayser.pdf725.97 kB
Session B2 - Fra fagsproglig diagnose - og proceduretermer til almensprog, Asta Høy.pdf580.56 kB
Session B2 - Hvad kræver udvikling og implementering af PRO i klinisk praksis, Mette Vittinghus.pdf1.85 MB
Session B2 - Patientinddragelse i udviklingen af patientrapporterede oplysninger - Sanne Jensen.pdf2.01 MB
Session C2 - Det datadrevne hospital med nye muligheder for overvågning,styring og diaglog - Claus Kofoed.pdf1.51 MB
Session C2 - Det digitale hospital i patientens perspektiv - Lars Ganzhorn.pdf1.83 MB
Session C2 - Grundpille i medicinsk viden og infrastryktur på det digitale hospital - Timo Haikonen.pdf1.69 MB
Session C2 - Kapacitetsstyring og logisitkhåndtering i samspil - Jørgen Schøler.pdf2.35 MB
Session D2 - Automatisk kategorisering af utilsigtede hændelser - Jacob Stig Hannibal.pdf343 kB
Session D2 - Columna Patientflow (beta) It-understøttelse af Sikkert Patientflow med brug af Machine Learning-baserede prognoser - Mikkel Harbo.pdf1.05 MB
Session D2 - Fælles ambulatorium - optimering af rumudnyttelse for 7 specialer - Jens Peter Andersen.pdf939.96 kB
Session D2 - Digitalisering af patienters ansøgning om befordringsgodtgørelse - Eva Lund.pdf1.16 MB
Session D2 - Lokation og sporing af emner i hospitaler via RFID - Keld Nielsen.pdf3.16 MB
Session D2 - Patientcockpit, Mine ønsker når jeg bliver syg - Martin Sølvkjær.pdf898.8 kB
Plenumsession 4 - Landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL- Christian Boel, Mette Harbo.pdf1.29 MB
Plenumsession 4 - Status på eHelse strategien i Norden - Ole.pdf4.11 MB
Session A3 - Diagnostic Stewardship - Mads Lause Mogensen.pdf1.7 MB
Session A3 - It-understøttelse af værdibaseret styring - Maria Friis Larsen.pdf906.55 kB
Session A3 - Klinisk beslutningsstøtte til værdibaseret sundhed - Helene Hedensted Bjerregaard.pdf1.05 MB
Session A3 - Regionernes overordnede ide med værdibaseret styring - Pernille Moll.pdf1.41 MB
Session B3 - Big Data i et teknologifilosofisk perspektiv - Lars Botin.pdf585.39 kB
Session B3 - Erfaring med Big Data, sensorer of den nationale sundhedsit-struktur - Stefan Madsen.pdf1.88 MB
Session B3 - Robotdreven epidemiologisk overvågning - Carl-Johan Frost.pdf604.33 kB
Session C3 - Det telemedicinske Landkort - Lone Højbjerg.pdf2.03 MB
Session C3 - Digital patientuddannelse til borgere med type 2-diabetes og hjertesygdomme - Anna-Britt Krog.pdf1.23 MB
Session C3 - Implementering af tværsektorielle teleudskrivningskonference med apopleksipatienter - Tina Strid Carstensen.pdf538.53 kB
Session D3 - HL7 FHIR introduktion -Torben Hagensen.pdf575.91 kB
Session D3 - Foreløbige erfaringer med og fremtidensperspektiverne for FHIR - Michael Johansen.pdf1.89 MB
Plenumsession 5 - Hvordan skaber vi sammenhæng i digitaliseringen - Lisbeth Nielsen.pdf1.43 MB
Plenumsession 5 - Hvordan skaber vi sammenhæng i digitaliseringen - Ole Thomsen.pdf1.07 MB