E-sundhedsobservatoriets årskonference 2017 den 11. og 12. oktober

PrintPrint

E-sundhedsObservatoriets tema 2017:

Stigende forekomst af multisygdom og kroniske lidelser sætter en ny dagsorden for sundheds-it både nationalt og globalt. Hvor ligger de nye brændpunkter, hvad fortæller de nye strategier og hvilke konkrete erfaringer er indhøstet?


Det digitale sundhedsvæsen træder i disse år i karakter. Det sker efter der gennem de sidste 10 år er sket en omfattende udvikling og konsolidering i de regionale it-landskaber .Der er nu en udbredt forståelse af, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen står for tur for at borgerne kan opleve reel sammenhæng i deres patientforløb. Hele primærsektoren med praktiserende læger og kommunale sundhedsfunktioner står over for at skulle kunne skabe et effektivt samspil med hospitalerne. Målsætningen er et mere sammenhængende og proaktivt sundhedsvæsen. Dette er kort fortalt den altoverskyggende udfordring, som skal løses nu. Brændpunkter flytter sig, og nye muligheder opstår. Alt andet lige fordres horisontale innovationer til håndtering af den fremadrettede digitalisering sundhedsvæsenet.